English A A A A A
Trondheimsregionen Logo

Trondheimsregionen best i Norge

Vinner omdømmemåling for tredje gang på rad.

Omdømmebarometeret er en meningsmåling utført og analysert av selskapet Ordkraft.

Som i 2009 og 2011 ble Trondheimsregionen også i 2013 vinner av undersøkelsen, og flere nordmenn sier at de kan tenke seg å bo og jobbe her i distriktet enn i Oslo-, Bergen- og Stavangerregionen.

Trondheimsregionen slår de andre regionene på alle parametre innen forskning og utdanning. "Samlet sett plasserer dette Trondheimsregionen i en klasse for seg", skriver Ordkraft i et sammendrag.

Undersøkelsen tar for seg alle storbyregionene i Norge, og baserer seg på svar fra folk fra hele landet. De mener kort oppsummert at:

* høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen.
* høyskoler/universiteter samarbeider godt med næringslivet vårt.
* studenter preger regionen på en positiv måte.
* Trondheimsregionen er et bra sted å ta høyere utdanning.
* Trondheimsregionen har gode forskningsmiljøer.

Omdømmebarometeret bekrefter også andre undersøkelser som viser at Trondheimsregionen blir vurdert som god innen samferdsel. Vi skårer høyest av alle på tilrettelegging for gående og syklende.

Men et lite skår i gleden finnes; for selv om vi slår Oslo, Bergen og Stavanger for tredje gang på rad, er flere av resultatene dårligere enn i 2011.

Den største utfordringen for Trondheimsregionen ligger i oppfatningen av arbeidsmarkedet. Folk har inntrykk av at det er lettere å skaffe seg en interessant jobb andre steder. Unntaket gjelder stillinger for dem med høy utdanning.

Les rapporten og finn mer informasjon om Omdømmebarometeret her!