Trondheim parkering skal håndheve parkeringsbestemmelsene i Malvik - artikkelbilde

Trondheim parkering skal håndheve parkeringsbestemmelsene i Malvik

Det har i en lengre periode vært jobbet med en å bedre parkeringssituasjonen i flere områder. Særlig sommerstid er det utfordrende ved Midtsandtangen friluftsområde og Langneset ved Foldsjøen. Dette betyr i korte trekk at overtredelser av veitrafikkloven i verste fall kan gi bøter og borttauing. 

- Vi har hatt denne utfordringen i lang tid. Spesielt i 2020 hvor restriksjoner førte til at folk holdt seg hjemme, og dermed brukte nærområdene i regionen mer. Og fører villparkering til at nødetater ikke kommer fram kan det i verste fall kan det stå om liv, sier virksomhetsleder ved FDV kommunalteknikk, Gisle Bakkeli. 

Spesielt gjelder dette det populære utfartsområdet Midtsandtangen friluftsområdeEn utløsende faktor for dette tiltaket er nettopp at det ved flere anledninger har vært stilt spørsmål med framkommeligheten for utrykningskjøretøy i området. Det er nå innført parkeringsregulering ved Midtsandvegen, og flere andre områder i kommunen.

Vil unngå bøter

Trondheim parkering skal håndheve parkeringsbestemmelsene i MalvikVirksomhetslederen håper at parkeringsbestemmelsene og veitrafikkloven overholdes slik at det ikke blir nødvendig å gi bøter. På Midtsandtangen vil det fra denne helga bli gitt bøter ved feilparkering. Men i de andre områdene i kommunen vil det være en myk start.

- Myk start betyr at man får en gulparkeringslapp der det står at man ikke har overholdt bestemmelsene, og at det neste gang vil bli bøtelegging hvis trafikkreglene ikke overholdes. Vi har ikke noe mål om at det skal skrives ut bøter, for vi håper at alle som ferdes i trafikken setter seg inn i trafikkbildet og kan å lese skiltingen, sier Bakkeli.

 

Utfordringer hele året

I vinterhalvåret opplever brøytemannskapene at det er vanskelig å gjennomføre brøyting og strøing i henhold til kravene som er satt. Biler som står parkert ved eller delvis i veibanen, og hensatte hengere gir vanskelige arbeidsforhold. 

- Vi håper med dette samarbeidet, å unngå farlige situasjoner som vi har opplevd i den senere tid. Både langs skolevei og i boligfelt er det mange myke trafikanter, og barn i trafikken er ekstra sårbare.

Har fått flere henvendelser

Malvik kommune har over flere år fått flere henvendelser fra innbyggere som har påpekt trafikale utfordringer som følge av kreative løsninger. Bakkeli understreker at kommunen ikke er ute etter «å ta noen», men ber om at vegtrafikkloven respekteres, og påpeker at det er enhver bilførers ansvar å ferdes forsvarlig. 

- Vi ser positivt på dette samarbeidet, og til syvende og sist er dette et trafikksikkerhetstiltak som skal gagne alle som ferdes i trafikken. 

Parkeringsbestemmelsene omfatter foruten Midtsand, også Hommelvik, Vikhammeråsen og Saksvik.