Pressemelding:

TrønderEnergi overtar Malvik Everk

Under forutsetning om godkjennelse av kommunestyret i Malvik, er det inngått avtale mellom Malvik kommune og TrønderEnergi AS om at Malvik Everk AS skal slås sammen med TrønderEnergi. Kommunestyret behandler saken mandag 4. juni.

Betydelige deler av Malvik Everk vil i en overgangsperiode bli drevet videre som et selvstendig selskap under morselskapet TrønderEnergi AS. I løpet av denne overgangsperioden vil nettleien i Malvik bli harmonisert med den nettleien som TrønderEnergi har i sitt nettområde. TrønderEnergis nettleie er blant landets laveste.

Samtlige ansatte i Malvik Everk blir med over til TrønderEnergi.

- For oss var det viktig at vi fikk tilfredsstillende løsninger for de ansatte, og at vi over tid får nettleia ned. Samtidig er det godt for oss å øke vår eierandel i TrønderEnergi, det bidrar ti lå sikre våre verdier, sier ordfører Terje Bremnes Granmo.

Vederlaget for 100 % av aksjene i Malvik Everk er 40 millioner kroner, hvorav Malvik kommune får aksjer i TrønderEnergi for 32 millioner kroner. Dette øker kommunens eierandel i TrønderEnergi med 0,57 prosent til 3,28 prosent. Utbyttet til eierkommunene for 2011 var 163,2 millioner kroner.

- Vi gleder oss til å få de ansatte i Malvik Everk på laget, og er overbevist om at denne avtalen er god for alle parter. Dette gjelder også befolkningen og næringslivet i Malvik kommune, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

 

For nærmere opplysninger, kontakt:

Ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo, mobil 928 03 111

Styreleder i Malvik Everk, Tormod Larsen, mobil 900 62 060

Finansdirektør i TrønderEnergi, Olav Sem Austmo, mobil 976 75 514

Konst. kommunikasjonssjef i TrønderEnergi, Kjell Dahle, mobil 958 97 774