Trafikksikkerhetsutvalget 2019–2023

Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging er trafikksikkerhetsutvalg i Malvik.