English A A A A A

Aktuelt

Trafikksikkerhetsplan for Malvik kommune

Trafikksikkerhetsplan 2011–2014

Malvik kommunes trafikksikkerhetsplan

Malvik kommunen er en betydelig vegeier med godt veivedlikehold både sommer og vinter. Som ansvarlig for innbyggerne i alle livets faser, vil kommunen bidra til å bedre trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet.