English A A A A A

Aktuelt

Bilde FV Hommelvik

Har du innspill til trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen?

Kommunen skal utarbeide en prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvegene i kommunen og ønsker innspill fra privatpersoner, lag og organisasjoner. Frist for innspill til kommunen er 10. juni 2019

Trafikksikkerhetsplan for Malvik kommune

Trafikksikkerhetsplan 2011–2014

Malvik kommunes trafikksikkerhetsplan

Malvik kommunen er en betydelig vegeier med godt veivedlikehold både sommer og vinter. Som ansvarlig for innbyggerne i alle livets faser, vil kommunen bidra til å bedre trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet.