English A A A A A
Trafikksikkerhetsplan for Malvik kommune

Malvik kommunes trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2011–2014

Malvik kommunen er en betydelig vegeier med godt veivedlikehold både sommer og vinter. Som ansvarlig for innbyggerne i alle livets faser, vil kommunen bidra til å bedre trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet.

Med bakgrunn i Sør-Trøndelag fylkeskommune sin trafikksikkerhetsplan for perioden 2010-2013, vil også Malvik kommune nå legge større vekt på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid enn tidligere.Kommunen har ansvaret for innbyggerne i alle livets faser. Det blir derfor viktig å tilpasse det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i forhold til innbyggernes alder og behov. Med veivedlikehold både sommer og vinter vil bidra til å bedre trafikksikkerheten på det kommunale vegnettet.

Her kan du lese Malvik kommunes trafikksikkerhetsplan.