Logo IR2

Tømmeplan 2016

Tømmeplan for avfall 2016 er nå klar. OBS: Merk at kunder som hadde tømming i oddetallsuker i 2015 får tømming i partallsuker i 2016 og omvendt. Dette fordi vi har 53 uker i 2015 og dermed to oddetallsuker på rad ved årsskiftet.