\\\\\\\

Tømmeplan 2014 - Innherred Renovasjon

Informasjon om tømmeplan 2014 - Innherred Renovasjon.

I år sender ikke Innherred Renovasjon ut tømmeplan i posten til abonnentene, men den kan lastes ned her. Her kan en finne ukesoversikter for hele året eller en kan søke på sin adresse og få en personlig tømmeplan med tømmedager avmerket.

I tillegg har Innherred Renovasjon lansert en helt ny app. Den heter "IR-appen" og vil være ute på App Store/Google Play i løpe av uke 51. Ved hjelp av appen kan alle abonnenter søke opp sin tømmeplan via adresse eller GPS-posisjon, og har mulighet for å få varslig i forkant av tømming. I appen finner man også kontaktinformasjon og kart til gjenbrukstorg, samt sorteringsinformasjon.
Den gamle appen til Innherred Renovasjon vil ikke lenger oppdateres, men de som bruker den vil få en oppdatering som leder dem til nedlasting av ny app.

For de som ikke har tilgang til PC eller smarttelefon, er det mulig å hente tømmeplaner i papirformat på Innherred Renovasjon sine gjenbrukstorg.

Innherred Renovasjon.jpg