English A A A A A
Kommunevåpen, Malvik kommune

Tiltakene mot koronaviruset videreføres

Det betyr i praksis at både skoler og barnehager holder stengt, og samtlige endringer fra virksomhetene videreføres i første omgang til og med 13. april.

De viktigste tiltakene

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Tiltakene fra regjeringen ble iverksatt 12. mars, og det er på nåværende tidspunkt vanskelig å kartlegge effekten av disse på nåværende tidspunkt. Hovedfokuset er å sikre at de som blir alvorlig syke, enten av koronavoiruset eller av andre årsaker, får hjelp i helsetjenesten. Og at helsetjenesten ikke blir overbelastet.

Hygienetiltak

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når du er ute, bør du ikke være mer enn fem personer i samme gruppe.
  - Dette gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
  - Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Helse

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

Skole og barnehage

 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

Karantene

 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres.
  - Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager.
  - Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.
  - Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Kultur, idrett og fritid

 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

Servering

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst en meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.

Reise og transport

 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.