Bilde av lærlinger

Tilsyn av lærlingordning i Malvik kommune

Malvik kommune har mottatt varsel om tilsyn fra Fylkesmannen på lærlingers/lærekandidaters rett til underveisvurdering etter Opplæringsloven.

Det er første gang vi får tilsyn på dette området og det ser vi meget positivt på. Det gir oss mulighet for en faglig gjennomgang, og vi ser på dette som en kvalitetssikring av arbeidet.

Malvik kommune har i dag 20 lærlinger i ulike fag:
·         Helsefagarbeiderfag
·         Barne- og ungdomsarbeiderfag
·         Aktivitørfag
·         Kontorfag
·         IT driftsfag
·         Institusjonskokkefag
I tilegg har vi en fagansvarlig for hvert fag og veiledere på alle arbeidsplasser.
Målene i lærlingordningen:
·         Malvik kommune skal sikre framtidig rekruttering av kvalifisert arbeidskraft
·         Malvik kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene
·         Malvik kommunes lærlinggruppe skal gjenspeile en balansert kjønnssammensetning og et flerkulturelt fellesskap
Malvik kommune har mottatt varsel om tilsyn fra Fylkesmannen på lærlingers/lærekandidaters rett til underveisvurdering etter Opplæringsloven § 3-4.
Formålet med tilsynet er som følger:
·         Sikre at lærlinger/lærekandidater får underveisvurdering som bidrar til at de øker kompetansen, og gir grunnlag for en tilpasset opplæring i bedrift.
·         Sikre at lærebedrifter har etablert og implementert et system for internkontroll på området som føres tilsyn med.
·         Bidra til organisatorisk læring og utvikling hos lærebedrifter innen tilsynstemaet.
Tidsplan for tilsynet:
20.12.2011     Frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen
Januar 2012    Gjennomføring av åpningsmøte, intervjuer og samtaler på lærebedriften
Februar 2012   Utsendelse av foreløpig tilsynsrapport, med evt varsel om vedtak – sluttmøte.
Mars 2012       Utsendelse av endelig tilsynsrapport, med evt vedtak
 
Malvik kommune kommer tilbake med ytterligere informasjon når endelig
rapport foreligger.