Driftstilskudd for kultur- og idrettsorganisasjoner:

Tilskuddsordninger

Frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner tilhørende i Malvik kommune kan søke om tilskuddsmidler. Søknadsfristen er 1. mai. Her finner du elektronisk søknadsskjema.

Aktuelt

Bilde av barn som strekker armene ut og smiler

Søk midler til barne- og ungdomsaktivitet

Bufdir oppfordrer offentlige instanser, private aktører til å søke

27. november 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut om lag 224 millioner kroner.

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

11. mars 2016

Tilhørighet, lag og organisasjoner må ha postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd. Som premiss ligger årsmelding, regnskap og medlemsliste