English A A A A A

Tilrettelagte arbeidstilbud

 

Tilrettelagt arbeidstilbud - Jøssåsen Landsby
Malvik Kommune og Jøssåsen Landsby har et samarbeid hvor de gir et tilrettelagt tilbud om arbeid. Dette kan bl.a. være arbeid i Landsbyen i Mostadmark, eller i bokverkstedet i Hommelvik.
Jøssåsen Landsby er et bo og arbeidsfellesskap = " Levefellesskap" med psykisk utviklingshemmede voksne. En søknad om plass i landsbyen rettes til den enkelte landsby. Landsbyene gir tilbud til voksne mennesker med omsorgsbehov fra psykisk helsevern og fra sosial- og evt. fra kriminalomsorgen.
Søkeren må være over 18 år gammel.
 
For å søke til landsbyen, må det foreligge en søknad med faglig vurdering skrevet av lege eller helse/sosialpersonell. Søknaden fremmes av hjem eller oppholdskommunen. Det er vanlig at søkeren inviteres til en personlig samtale og et besøk i landsbyen. Dersom interessen er tilstede, vil det arrangeres et prøveopphold.
Har du spørsmål; kan du kontakte Koordinerende enhet
For mer informasjon se;  Jøssåsen Landsby