English A A A A A

11. Tilknytningsgebyr vann og avløp

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

11.1 Satser tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr skal betales for eiendom (per enhet) som tilknyttes kommunale vann- og/eller avløpsanlegg og fastsettes etter bebyggelsens størrelse. Alle satser er inklusiv merverdiavgift.

Gebyr betales etter følgende satser:

 • Tilknytningsgebyr vann, 50 kroner per m2  .
 • Tilknytningsgebyr avløp, 50 kroner per m2.
 • Tilknytningsgebyr fritidsbolig, 5 000 kroner.
 • Tilknytningsgebyr vannpost, 5 000 kroner.
 • Øvre grense for tilknytningsgebyr vann: 25 000 kroner.
 • Øvre grense for tilknytningsgebyr avløp: 25 000 kroner.
 • Minstebeløp refusjon vann:[12] 37 325 kroner.
 • Minstebeløp refusjon avløp:[13] 37 325 kroner.

 

 • [12]  [13]Se punkt 7.3 i Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer for reduksjon av tilknytningsgebyr.


   

11.2 Arealberegning til tilknytningsgebyr

For boliger: I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen utføres i samsvar med NS 3940 - «Areal og volumregninger av Bygninger». - Bruksareal, BRA, legges til grunn for gebyrberegningen.

For næringsbygg/andre bygg: Ved arealberegning av gårdsbruk og bygninger med næringsdrift skal bruttoareal (BTA) legges til grunn for gebyrberegningen.