English A A A A A
Oversiktsbilde av Midtsandtangen friluftsområde, sett fra sjøen

Tilgjengelighetsprisen - en pris for god universell utforming

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag er tillagt myndighet til å dele ut tilgjengelighetsprisen – en pris for god universell utforming. 

Tilgjengelighetsprisen skal hedre innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Prisen gis til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på en annen måte har arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.

Universell utforming handler om forståelsen for og kunnskap om god tilgjengelighet, og skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter og i alle aldre.

Alle kan forslå kandidater til prisen, og forslag på kandidater skal være skriftlig med en kort begrunnelse for hvorfor de fremmes.

Utdeling av prisen foregår en gang hvert år, dersom det er en kandidat som oppfyller vilkårene. Nominasjonsfrist: 15. august 2020

Forslag sendes til Monica Karset – monkar@trondelagfylke.no

Les mer om tilgjengelighetsprisen her.