English A A A A A

Tildeling av plass

Virksomhet barnehage tildeler plasser i kommunale-, private- og familiebarnehager. Som hovedregel blir opptak først foretatt blant de som har barnehagen som første ønske. Deretter de som har barnehagen som andreønsket. Vi prøver å innfri foresattes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig hvis etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i andre barnehager.

Vi kan ikke svare på spørsmål om det er håp om plass i ønsket barnehage, eller om hvor lang tid det vil ta før det blir ledig. Dette er avhengig av oppsigelser og permisjoner.

Hvis barnet har rett på prioritet etter barnehageloven, legg ved dokumentasjon i søknadsskjema.