English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Tilbud om ny oppfriskningsdose

Malvik kommune tilbyr fjerde dose med koronavaksine og legger til rette for vaksinering av utvalgte grupper.

Vaksinasjonsanbefalingen gjelder følgende personer

 • alle over 65 år
 • alle over 18 år med økt risiko for alvorlig forløp av koronasmitte
 • alle mellom 12 og 17 år med økt risiko for alvorlig forløp av koronasmitte
 • gravide i 2. eller 3. trimester (minst 4 måneder siden sist dose, uansett hvor mange doser som er gitt)

Vi minner om at oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose, og det bør ha gått tre uker etter oppfriskning etter eventuell koronasmitte.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot koronavirus også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppen kan startes opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette. Personer i risikogruppene under 65 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom, bør uansett prioriteres samtidig med aldersgruppen 65 til 74 år.

Personer i aldersgruppen 18 til 64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av koronasykdom:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose. Anbefalingen gjelder ungdom 12 til 17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (for eksempel. hjerte, nyre, lever og lignende).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (for eksempel leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 


 

Vaksineringen gjennomføres i rådhuset, onsdag 28. september fra klokken 15.00 til 17.00.

Alle som ønsker å bestille time for vaksinering, må gjøre dette via helsenorge.no.

Har du ikke mulighet til å bestille på nett, ta kontakt med servicetorget på 73 97 20 00.

Her kan du lese informasjonsbrevet fra Folkehelseinstituttet.

Har du enda ikke tatt koronavaksine, kan du gjøre dette ved Boots apotek på Malvik Senter. Du må selv bestille time for vaksinering, dette kan du gjøre via helseboka.no.

Det blir ikke sendt ut automatisk innkalling til fjerde dose.

Nye vaksinedatoer publiseres fortløpende.