English A A A A A

Aktuelt

Informasjon fra skolen og chat-regler 20.03.20

Hei alle elever og foresatte:

Vi vil takke dere alle, store som små, for den innsatsen og velviljen dere alle viser i disse snodige tider.

iPad-ene og innholdet på disse ble tatt i bruk i et langt raskere tempo enn hva skolen hadde planlagt for pga. pandemien - derfor har vi ikke rukket å innarbeide de gode rutinene og holdningene som var tiltenkt. Vi ber derfor om at dere, foresatte, hjelper skolen til å følge med, slik at dette blir et godt verktøy for skolearbeid og inkludering.

Informasjonsskriv 20.03.20

Nettvett og chatregler 

Informasjonsskriv fra Hommelvik skole 17.03.20

Vedlagt lenke er et informsjonsskriv fra Hommelvik skole om hvordan vi ønsker å drive den digitale undervisningen og råd og tips til foresatte.

Informasjonsskriv 170320

Hei alle elever og foresatte.

Vi i skolehelsetjenesten skal fortsette å følge opp barn og familier som har behov for det, selv om skolene nå er stengt.

Oppfølgingen vil nå foregå på mail og telefon. Både barn og foresatte kan ta kontakt med oss. Vi jobber med å få tilgang til teams, slik at vi kan møte barna på samme plattform som skolen også er.

Vi er sykepleiere, og kan derfor bli satt til andre oppgaver i kommunens helsetjenester om det blir nødvendig. Foreløpig skal dere forholde dere til den helsesykepleieren som tilhører deres skole, vi gir beskjed om det blir forandring på det.

 

Hilsen helsesykepleier Mari Mauseth Log

Telefon: 468 23 888

E-post: mari-mauseth.log@malvik.kommune.no

Til foreldre og foresatte med barn i barnehage og grunnskole i Malvik!

Angående stenging av skoler og barnehager

Som kjent har regjeringen besluttet at alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner skal stenges på grunn av Corona-pandemien. Unntak gjelder for inntil 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, og dette betyr i praksis at skoler og barnehager må sørge for at det fins et tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene. Det samme gjelder for barn med særlige behov.

 

Følgende er regjeringens definerte kritiske samfunnsfunksjoner:

 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

 

Vi ber om at dere foreldre og foresatte som arbeider innenfor ett eller flere av disse definerte funksjonene ovenfor om å melde fra snarest. Meld fra direkte til rektor på skolen eller styreren i barnehagen dersom dere har behov for omsorg og tilsyn til deres barn i den fasen vi går inn i nå.

 

 

Malvik 12.03.20

 

Ros-Mari Berre

kommunalsjef