English A A A A A

Aktuelt

Informasjon til foresatte datert 15.12.21

 

Informasjon om trafikklysmodellen

Hommelvik skole er på gult nivå

Det ble noen dager på grønt trafikklys før spillereglene ble endret. Skolen er satt på gult trafikklys fra torsdag 16. desember 2021 til 13. januar 2022. Vi vet av erfaring at vi på kort tid må omorganisere igjen, så dere må være forberedt på nye beskjeder.

Hvordan gjør vi det fra 16. desember?

Hommelvik skole gjennomfører vanlig undervisning på skolen i klassekohorter så langt det er mulig med hensyn til smittetrykk og bemanning.

 •  

  Organisatorisk er en klasse = en kohort innendørs, men utendørs kan to kohorter samarbeide om et uteområde. Alle trinn får hvert sitt

   

  uteområde.

   

 • Vi gjennomfører ikke samlinger på tvers av klassekohorter i førjulstiden

Karanteneregler

Barn under 18 år skal i smittekarantene hvis de bor sammen med, eller er tilsvarende nær, en smittet. De skal ikke i karantene som «øvrig nærkontakt». Ved smitte på trinn er det smittesporingsteamet i kommunen som vurderer hvem som skal i karantene i hvert enkelt tilfelle. Foresatte varsler kontaktlærer ved påvist smitte hos elev, eller når elever er nærkontakt til smittet. Vi oppfordrer fortsatt til lav terskel for testing.

Hvordan gjør vi det på SFO?

SFO organiseres i trinn, og det vil si at barna har SFO på basen sin hele dagen fra torsdag 16.desember;

 • 1. trinn base 8

 • 2. trinn base 4/5

 • 3. trinn base 1

 • 4. trinn base 2/SFO-rommet

Vi kommer ikke til å benytte gymsal og basseng før jul, og heller ikke i januar. Med tanke på bemanning må alle oppdaterer tidsskjema med jevne mellomrom så vi vet hvor mange barn vi kan vente de ulike dagene.

NB! Dere som vet barnet skal ha fri 22. og/eller 23.desember legger inn dette med en gang! Disse to dagene blir det SFO på base 8 for alle påmeldte. Vi kommer til å bruke alle tre rommene som er disponible.

Hva skjer om vi får ytterligere fravær blant ansatte?

Hommelvik skole prioriterer at 1. – 4. trinn får undervisning på skolen hvis vi står i en situasjon der hjemmeskole er aktuelt. Hjemmeskole er aktuelt om vi står i en situasjon med høyt smittetrykk og/eller fravær blant skolens ansatte. Bemanningen blir da prioritert på de yngste trinnene.

Barn av foresatte som innehar kritiske samfunnsfunksjoner vil også ha krav på tilbud på skolen.
NB!

 • Dere finner en oversikt over funksjoner og hvem som har mulighet til å benytte seg av dette HER.

 • Foresatte dette gjelder må svare på utsendt Forms så fort som mulig slik at vi får oversikt og kan legge en plan ved eventuell hjemmeskole.

Testing før retur etter juleferien?

Regjeringen ønsker å få til et testregime før elever kommer tilbake på skolen etter juleferien. Kommunen jobber med en plan for å gjennomføre dette. Beskjed kommer.

 

HUSK:

 • Ingen syke skal møte på skolen

 • God hygiene og forsterket renhold på skolen

 • Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

  • Hele klasser regnes som en kohort

  • To kohorter kan samarbeide utendørs

  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

  • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

  • Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

 • Kroppsøving gjennomføres som vanlig

For ytterligere informasjon: Utdanningsdirektoratet

 

Det nærmer seg jul nå, og vi skal ta vare på hverandre inn i juleferien og på nyåret når vi møtes igjen. Vi oppfordrer alle til å ta et selvstendig ansvar når det gjelder avstand, håndhygiene og for å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

Hommelvik skole ønsker alle elever og foresatte ei riktig god jul.

 

Vennlig hilsen

Torgeir Granbom
Rektor

Mob: +47 934 27 955
E-post:
torgeir.granbom@malvik.kommune.no