English A A A A A
Frukt

Skolefrukt

Skolefrukt kan bestilles på www.skolefrukt.no. Den mest vanlige skolefrukten er eple. I tillegg vil det deles ut ulike frukter grønnsaker i løpet av en uke. Det vil kunne være banan, pære, gulrot, kiwi, appelsin, klementin, nektarin eller fersken. Et sunt og godt mellommåltid!

Skolemelk jente

Skolemelk og juice


Det er nå klart for bestilling av skolemelk og juice på www.skolelyst.no. Her finner du også hvilke produkter som tilbys og priser. Du kan velge ulike produkter på ulike dager, og du kan velge om du vil betale hver måned eller for hele året på en gang. 

Aktuelt

Klage

Veiledning ang. klage på karakterer

Elever og foresatte har mulighet til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Dette gjelder for valgfag på 8. trinn, valgfag og fagene kunst og håndverk og musikk på 9. trinn, og for de resterende fagene på 10. trinn. Før man sender klage, er det viktig å lese veiledningen for hvordan dette gjøres. Klikk på overskriften i denne artikkelen for å lese veiledningen.

VUS

Velkommen til ungdomsskolen!

Vi ønsker høstens 107 åttendeklassinger velkommen til Vikhammer ungdomsskole!

Her finner du viktig og nyttig informasjon om overgangen barneskole - ungdomsskole. Siden vil bli oppdatert utover våren.

Informasjonsbrosjyre om overgangen

Alle på 7. trinn skal velge et valgfag for neste skoleår. Dere skal også velge fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag. Dette valget gjelder i utgangspunktet for hele ungdomsskolen, men man har rett til et omvalg i løpet av det første halvåret på 8. trinn.

Fristen er satt til 16. mai for begge valgene. Før den tid skal rektor og inspektør ved ungdomsskolen ha besøkt 7. trinn på begge skolene, og da kan vi også informere litt om begge valgene som skal tas.

Vennskap

Læringsmiljøundersøkelser

Det er nå tid for gjennomføring av årets elevundersøkelse. I tillegg vil vi også gjennomføre Spekter, som er en ikkeanonym mobbeundersøkelse. Elevene er kjent med disse undersøkelsene fra tidligere, etter gjennomføring her på ungdomsskolen eller på barneskolen.

 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Ved Vikhammer ungdomsskole gjennomfører vi undersøkelsen på alle trinn. Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å spore svarene tilbake til enkeltelever. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi oppfordrer sterkt alle elever å benytte muligheten til å uttrykke sin mening om skolehverdagen.

Mer informasjon om elevundersøkelsen finner du her.

Innlogging til elevundersøkelsen her.

Spekter er en ikkeanonym mobbeundersøkelse. Her vil skolen kunne få mer konkret informasjon om utfordringer i læringsmiljøet, enn det som kommer frem gjennom elevundersøkelsen. Det er Læringsmiljøsenteret i Stavanger som har utarbeidet undersøkelsen. Det er kun kontaktlærere og skoleledelsen som har fullt innsyn i resultater fra undersøkelsen. Saker kan imidlertid bli drøftet i trinnteamet, dersom det kommer frem informasjon som det er viktig at flere kjenner til for å få løst utfordringer.

Mer informasjon om Spekter finner du her.

Innlogging til Spekter her.