English A A A A A
Skolemelk jente

Skolemelk og juice


Skolemelk og juice kan bestilles gjennom hele skoleåret på www.skolelyst.no. Her finner du også hvilke produkter som tilbys og priser. Du kan velge ulike produkter på ulike dager, og du kan velge om du vil betale hver måned eller for hele året på en gang. 

Aktuelt

Informasjon til elever og foresatte 2021/2022

Mandag 16. august ønsker vi alle elever på 8. trinn velkommen til skolen!
Dere møter opp ved tribunen på kunstgressbanen kl. 9, og blir møtt av kontaktlærerne som tar dere med til klasserommene.

Vi ønsker også 9. og 10. trinn velkommen tilbake. Dere starter kl. 8.30.
Dere møter opp på klasserommene deres, se egen oversikt her på hjemmesiden.

Klikk på overskriften for mer informasjon.

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.