Angående stenging av skoler og barnehager

Til foreldre og foresatte med barn i barnehage og grunnskole i Malvik!

Som kjent har regjeringen besluttet at alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner skal stenges på grunn av Corona-pandemien. Unntak gjelder for inntil 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, og dette betyr i praksis at skoler og barnehager må sørge for at det fins et tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene. Det samme gjelder for barn med særlige behov.

 

Følgende er regjeringens definerte kritiske samfunnsfunksjoner:

 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

 

Vi ber om at dere foreldre og foresatte som arbeider innenfor ett eller flere av disse definerte funksjonene ovenfor om å melde fra snarest. Meld fra direkte til rektor på skolen eller styreren i barnehagen dersom dere har behov for omsorg og tilsyn til deres barn i den fasen vi går inn i nå.

 

 

Malvik 12.03.20

 

Ros-Mari Berre

kommunalsjef