English A A A A A
Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.

Hvordan komme i gang?

For å bruke Tieto Education må du laste ned appen Tieto Edu.

Her kan du laste ned appen for Adroid.

Her kan du laste ned appen for IOS.

Bruksområde

Som foresatt til barn i barnehagen eller skolen skal du melde fravær, du kan oppdatere e-postadresse og telefonnummer og blant annet sende og motta informasjon.

Meldingstjenesten

Du kan sende melding til ansatt i barnehagen, lærer, eller administrasjonen du tilhører.

Melde fravær

I kommentarfeltet skal det kun stå syk eller tannlege/legetime. Når du melder fravær skal du ikke legge inn sensitiv informasjon. Er det nødvendig med informasjon ut over dette, tar du kontakt med barnehagen, SFO eller skolen direkte eller på telefon. Sjekk om din barnehage eller skole har egne rutiner for hvordan de ønsker å gjøre dette.

Kontaktinformasjon

Det er svært viktig at du legger inn oppdatert kontaktinformasjon. Dette gjelder kontaktinformasjon til foresatte eller andre omsorgspersoner.

Hvis du bytter e-postadresse eller telefonnummer legger du inn informasjon om dette.