English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Testkriteriene for koronatesting utvides

Folkehelseinstituttet melder at testkapasiteten for koronavirus har økt formidabelt. Derfor utvides listen over hvem som er prioritert for testing ytterligere.

Testkriteriene for koronatesting utvides

Testkapasiteten for koronavirus er god ved landets laboratorier og nå er listen over hvem som bør testes utvidet til å dekke alle med mistenkt koronavirussykdom. 

Malvik kommune har god kapasitet og vil kunne teste alle som faller innenfor testkriteriene. 
Testing vil skje alle hverdager samt lørdager. 

Testkriterier 

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres koronatest på personer (i prioritert rekkefølge) med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker er smittet av koronavirus, og som er:  

  1. pasient med behov for innleggelse 

  1. pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon 

  1. ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid 

  1. person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom* 

  1. person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise 

  1. ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning 

  1. Ny kategori: Andre med mistenkt koronavirussykdom (covid-19). 

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom, som hjerte- karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon. 
På Folkehelseinstituttets nettsider i Råd til risikogrupper og deres pårørende, finner du mer informasjon.