English A A A A A
Figurer kommunereform

Telefonundersøkelse om kommunereformen

Fra 13. april (uke 16 og 17) blir det gjennomført en spørreundersøkelse om kommunereformen på telefon

Det vi spør om er både geografiske alternativ og hvilke faktorer som betyr mye for dere som innbyggere. Dette er viktig informasjon for kommunestyret når de i juni skal fatte vedtak om vi skal inngå forhandlinger med nabokommuner, og eventuelt hvilke.

De geografiske alternativene det blir spurt om er:
1) Bestå som egen kommune
2) Mot Trondheim og aktuelle kommuner i Trondheimsregionen
3) Mot Stjørdal og kommuner i Værnesregionen
4) Ev. annet alternativ

Undersøkelsen vil bli gjennomført av Norfakta Markedsanalyse, og utvelgelsen av deltakere følger vanlige prinsipper for meningsmålinger.

Ønsker du å sette deg mer inn i hva reformen går ut på, finner du mer opplysninger her på hjemmesiden under snarveien «Kommunereformen» og på vår temaside på Facebook Kommunereform i Malvik.

Hvis du er en av de 500 innbyggerne som blir oppringt, blir vi veldig takknemlig om du tar deg tid til å svare. Din mening er viktig for oss!