English A A A A A
Fasade HOBOS

Tegninger av nybygg ved HOBOS og VIBOS

Nybygg er under oppføring ved Hommelvik bo- og servicesenter og Vikhammer bo- og servicesenter. Se tegninger av byggene.

Nytt sykehjem med 50 sykehjemsplasser er under oppføring i tilknytning til HOBOS.
Se tegningene av bygget her:
Nye HOBOS Fasade NV
Nye HOBOS Fasade SØ
Nye HOBOS Fasade NØ 
Nye HOBOS Fasade SV
Nye HOBOS Illustrasjon
Nye HOBOS Illustrasjon
Nye HOBOS Illustrasjon
Nye HOBOS Illustrasjonsplan 1 etg
Nye HOBOS Illustrasjonsplan 2 etg
Nye HOBOS Illustrasjonsplan kjeller
Nye HOBOS Landskapsplan
 

Nytt kulturbygg er også under oppføring ved HOBOS.                                                 
Se tegningene av bygget her:
Nytt kulturhus Plan u etg
Nytt kulturhus Pl 1 etg
Nytt kulturhus Pl 2 etg
Nytt kulturhus Fasade nord og øst
Nytt kulturhus Fasade sør og vest                                    

 

Nye omsorgsboliger med 26 boenheter er under oppføring ved VIBOS.
Se tegninger av bygget her:
Nye VIBOS Plan sokkel
Nye VIBOS Plan kjeller 
Nye VIBOS Plan 1 etg 
Nye VIBOS Plan 2 etg 
Nye VIBOS Plan tak 
Nye VIBOS snitt A og B 
Nye VIBOS Fasader 1 
Nye VIBOS Utomhusplan foreløpig
 

Det tas forbehold om endringer ved alle bygg.