English A A A A A
illustrasjon til tannhelse. Nærbilde av tanngard

illustrasjon til tannhelse. Nærbilde av tanngard

Tannhelse

Generelt

Tannhelse er en viktig folkehelseparameter. Dårlig tannhelse kan skyldes tannlegeskrekk, men dårlig tannhelse kan også være et fattigdomsproblem, og er ifølge fattigdomsforskere det verste ved å være fattig i Norge.

Status

Ifølge siste LEV VEL-undersøkelse har andelen med dårlig/meget dårlig tannhelse økt fra 6,4% til 8,5% fra 2012 – 2015, og andelen av dem som opplever at det påvirker deres sosiale liv har økt tilsvarende fra 3,2% til 5,2%. ( Forbehold igjen for forskjellige utvalg ). Blant de som har dårlig tannhelse er det flere med samlet husholdningsinntekt under kr. 700 000 ( 61,7% mot 42% ), flere med 1-2 årig videregående utdanning eller mindre ( 46,9% mot 32,5% ) og flere med inntak av brus 4 ganger pr uke eller mer ( 23,4% mot 12,7%) og inntak av søtsaker mere enn 4 ganger pr. uke ( 21,9% mot 11,3% ).

Utfordringer

  • Viktig å prøve å få et bilde av om dårlig tannstatus er uttrykk for manglende betalingsevne, tannlegeskrekk eller omsorgssvikt for å få satt inn tiltak for å bøte på det.

Referanser

LEV VEL 2012