English A A A A A
Bilde av varaordfører Ole Herman Sveian og rådgiver Anne Furan

Takk for at du tok deg tid til å svare på befolkningsundersøkelsen LEV VEL

Med spørsmålet ”Hva gir deg et godt liv og en god helse?” inviterte Malvik kommune innbyggerne til å besvare befolkningsundersøkelsen LEV VEL.

I løpet av de to ukene undersøkelsen pågikk besvarte rundt 1 500 av kommunens innbyggere den nokså omfattende befolkningsundersøkelsen. Dette er en stor økning fra de to tidligere LEV VEL-undersøkelsene, da omlag 1 000 svarte.

”At 1 500 av innbyggerne våre har svart på LEV VEL-undersøkelsen er veldig bra. De som har svart har gitt oss et innblikk i hva de mener vi som styrer kommunen må gjøre for å bevare og forsterke det de som innbyggere mener gir et godt livet i Malvik, det er et viktig bakteppe for oss”, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

Frivillige, ansatte, kommunens ledelse og folkevalgte i kommunen har i perioden undersøkelsen pågikk vært ute for å møte deg som innbygger der du er, enten det er i barnehagen, på butikken, på skolen eller i idrettshallen. Selv om det er tredje gang vi gjennomfører en slik undersøkelse, er den ikke mindre viktig, heller tvert imot, fordi det gjør at vi kan sammenligne data og se utviklingen over tid.

«At så mange har brukt tiden sin på å svare på LEV VEL- undersøkelsen er fantastisk. Det er vi svært takknemlige for! Dette gir oss innsikt og bedre kunnskap om hva innbyggerne selv mener er viktig og hva som bidrar til at de trives i kommunen. Ved å analysere og omsette disse resultatene i praksis, kan Malvik kommune legge til rette for god helse og trivsel lokalt og videreutvikle lokalsamfunnet og tjenestene i en positiv retning», sier kommunalsjef Tone Østvang.

Hva skjer nå?

LEV VEL et samarbeidsprosjekt mellom Malvik kommune og NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.


”De anonyme svarene fra undersøkelsen vil nå bli behandlet av forskerne. Vi gleder oss til å få resultatene. Først må vi vente til at databearbeiding og analyser er gjort. Så kan vi presentere ny kunnskap om individuelle, miljømessige og samfunnsmessige forhold som påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i Malvik kommune. Vi gleder oss til å presentere denne kunnskapen om helsefremmende indikatorer både for innbyggerne, ansatte i kommunen og de folkevalgte”, sier en fornøyd prosjektleder Eli Trøan.

Rapport og presentasjon av resultater kan forventes i februar/mars 2019.