Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet som har hatt en tøff vinter

I det siste har kommunen fått meldinger om flere døde elg og rådyr. Det kan virke som at kuldeperioden har tæret på energireservene til hjorteviltet. Ta derfor hensyn til dyrene i vinterferien. Vårknipa ser ut til å være tøff for hjorteviltet i år.

Kommunen har fått meldinger om funn av både døde elger og rådyr i det siste. Enkelte dyr har vært svært magre. Andre har til slutt dødd som følge av skader i bein o.l. Det virker som hjorteviltet nå har trukket ned i lavereliggende strøk mot bebyggelse og områder med mindre snø. Når endel av dyrene er i dårlig kondisjon som følge av vinteren, er det spesielt viktig å ta hensyn. Kommunen oppfordrer derfor til å tenke på viltet i forbindelse med vinterferien som nå starter opp i neste uke. Bruk marka, men tenk på viltet som har det tøft siste del av vinteren før våren kommer tilbake.