English A A A A A

Synskontakt

Synskontakt

I Malvik kommune finnes det synskontakter for barn og voksne. Synskontaktene samarbeider med Hjelpemiddelsentralen i Sør – Trøndelag.

Synskontaktene kan hjelpe med:

  • Kartlegge behov i brukers nærmiljø, som regel ved hjemmebesøk

  • Råd og veiledning

  • Hjelp med søknadsprosessen

  • Opplæring i bruk av synshjelpemidler

  • Utprøving av synshjelpemidler

  • Samarbeid med andre instanser i kommunen og andre brukerorganisasjoner

Kriterier:

Hvis synsevnen din er redusert med 6/18 (0,33) eller dårligere så regnes du som synshemmet eller svaksynt.  Hvis synsnedsettelsen er varig(over 2 år) har du rett på synshjelpemidler.  Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Henvisning:

Bruker og pårørende kan ta kontakt på mail eller telefon til synskontakt, eller sende en skriftlig henvisning per post.

 

Kontaktinformasjon for voksne og eldre:
Ergoterapeut
Camilla Renå
Tlf: 73 97 22 59 / 908 77 083
Email: camilla.thorsvik.knutsen@malvik.kommune.no

Kontaktinformasjon for barn og unge:
Ergoterapeut
Anine Stene
Tlf.  904 16 024
Email: anine.stene@malvik.kommune.no

 

Skjema for henvendelse finner du her.

Skjemaet sendes direkte til:
For voksne og eldre:
v/ Camilla Renå
Maivegen 17, 7550 HOMMELVIK

For barn og unge:
Barne- og familietjenesten
v/ergoterapi for barn
Stasjonsvegen 14, 7560 VIKHAMMER