English A A A A A
Svebergmarka med Homemlvik i bakgrunn og soloppgang

Tomtesalg Svebergmarka

Malvik kommune har en stor variasjon av tomter til salgs i Svebermarka. Vi har eneboligtomter som egner seg for selvbyggere/private og felt som selges til proffesjonelle utbyggere.

For mer informasjon om tomtene ta kontakt med Ingrunn-mari.evensen@malvik.kommune.no eller willy.stork@malvik.kommune.no, ev. kontakt oss på 73 97 20 00.

PROA Eiendomsmegling er vår samarbeidspartner når det kommer til salget av utbyggerfeltene.

Utbyggere kan derfor ta kontakt med Kristoffer Menne i PROA Eiendomsmegling på 73 99 22 55.

Utyggertomter som ligger ute for salg er B20f, B22a og B22b. Annonsene ligger tilgjengelige på Finn.no,  finnkode 114147631, finnkode 115934435 og finnkode 114961313.

 

Nært det meste og med en fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden

Svebergmarka er en del av det familievennlige tettstedet Sveberg. Det er nært det meste, tett på naturen og har en fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden. Her kan du lese mer om den unike beliggenheten og nærmiljøet.

Oversiktsbilde over Svebergmarka utbyggingsfelt

Private/selvbygger har mulighet til å kjøpe seg en flott eneboligtomt

Totalt er det 38 eneboligtomter som er fordelt utover i feltene B21a-c, B22a-c og B23a-b. Infrastrukturen (vei, vann og avløp, renovasjon, fiber og strøm) sto ferdig høsten 2017 og da salget åpnet ble det solgt 10 eneboligtomter. For å få en oversikt over hvilke tomter som forsatt er ledige trykk på "Ledige tomter i Svebergmarka". Denne blir løpende oppdatert.

Profesjonelle utbyggere

Utbyggingsfeltene legges ut for salg på finn.no fra og med våren 2018. PROA Eiendomsmegling er vår samarbeidspartner.

Oversikt over utbyggingsområdet

Solgte tomter merkes med en rød sirkel og oversikten over solgte tomter oppdateres løpende. De som er grå med teksten "ikke tilgjengelig for salg pga grunnrettssavtale" er solgt til de opprinnelige grunneierne.

SKAL brukes Kart status tomtesalg Sveberg etappe 031019 (002).jpg

 

Generelt om Svebergmarka utbyggingsfelt

Svebergmarka med barneskolen i bakgrunn (vestligretning)

Det er en begrenset tilgang til eneboligtomter i Malvik kommune og det er i Svebergmarka den største utbyggingen skjer. Planområdet er på totalt 750daa mens boligområdene er på 370daa. Det er Malvik kommune som eier arealene og som tilrettelegger for en gradvis utbygging som til slutt vil kunne romme opp mot 800 boenheter. Svebergmarka skal bygges ut i en periode på minst 15-20 år og det er siden 2006 gjennomført 2 av 4 utbyggingsetapper. Den 1. og 2. etappen ligger ovenfor og nord for tomtene i etappe 3. Den 3. etappen omfatter Sveabakken (utbyggingsfeltet B13, solgt i 2016) og utbyggingsfeltene B21a-c, B22a-c og B23a-b

Gjennom reguleringsplanen gis det mulighet til et variert tilbud til flesteparten av de grupper som etterspør boliger. Planen er fleksibel, det gis mulighet til variasjon av boligtyper og utbyggingsformer. Planen har også vektlagt grønne brede korridorer som skal bidra til å myke opp utbyggingsområdet og forbinder nærmiljøanlegg, barnehage og skole på en god måte. Utformingen av delområdene skal skje gjennom utarbeidelse av detaljplaner som skal vise bebyggelse, lekeplasser, fellesareal og andre funksjoner.

Tips en venn Skriv ut