English A A A A A
Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Tomtesalg Svebergmarka

Malvik kommune har en stor variasjon av tomter til salgs i Svebermarka.

Vi har eneboligtomter som selges til private/selvbyggere og tomter som selges til proffesjonelle utbyggere og entreprenører.

For mer informasjon om tomtene ta kontakt med Ingrunn-mari.evensen@malvik.kommune.no eller willy.stork@malvik.kommune.no, ev. kontakt oss på 73 97 20 00.

For informasjon angående tomtesalg som er rettet mot proffesjonelle utbyggere og entreprenører, se her.

Foto: Proaktiv Eiendomsmegling

 

Nært det meste og med en fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden

Svebergmarka er en del av det familievennlige tettstedet Sveberg. Det er nært det meste, tett på naturen og har en fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden. 

Her kan du lese mer om den unike beliggenheten og nærmiljøet.

Oversiktsbilde over Svebergmarka utbyggingsfelt

Private og selvbygger har mulighet til å kjøpe seg en flott eneboligtomt på Sveberg.

Totalt er det 38 eneboligtomter som er fordelt utover i feltene B21a-c, B22a-c og B23a-b og 6 eneboligtomter i B20a.

Infrastrukturen (vei, vann og avløp, renovasjon, fiber og strøm) sto ferdig høsten 2017 for storparten av feltet og da salget åpnet ble det solgt 10 eneboligtomter.

2019 ble infrastrukturen for B20-feltet ferdigstilt. Her kommer det 6 eneboligtomter for salg våren 2020.

Oversikt over utbyggingsområdet og status på hvilke tomter som er ledig.

Solgte tomter merkes med en rød sirkel og oversikten over solgte tomter oppdateres løpende. De som er grå med teksten "ikke tilgjengelig for salg pga grunnrettssavtale" er solgt til de opprinnelige grunneierne.

10092021 plankart Status solgte tomter.png

For å få en oversikt over hvilke tomter som forsatt er ledige trykk på "Ledige tomter i Svebergmarka". Denne blir løpende oppdatert.

Profesjonelle utbyggere og entreprenører.

Utbyggingsfeltene legges ut for salg på finn.no og det er PROAKTIV Eiendomsmegling er vår samarbeidspartner.

Ta kontakt med Kristoffer Menne på telefon 73 99 22 55.

 

Generelt om Svebergmarka utbyggingsfelt

Svebergmarka med barneskolen i bakgrunn (vestligretning)

Det er en begrenset tilgang til eneboligtomter i Malvik kommune og det er i Svebergmarka den største utbyggingen skjer. Planområdet er på totalt 750daa mens boligområdene er på 370daa. Det er Malvik kommune som eier arealene og som tilrettelegger for en gradvis utbygging som til slutt vil kunne romme opp mot 800 boenheter. Svebergmarka skal bygges ut i en periode på minst 15-20 år og det er siden 2006 gjennomført 2 av 4 utbyggingsetapper. Den 1. og 2. etappen ligger ovenfor og nord for tomtene i etappe 3. Den 3. etappen omfatter Sveabakken (utbyggingsfeltet B13, solgt i 2016) og utbyggingsfeltene B21a-c, B22a-c og B23a-b

Gjennom reguleringsplanen gis det mulighet til et variert tilbud til flesteparten av de grupper som etterspør boliger. Planen er fleksibel, det gis mulighet til variasjon av boligtyper og utbyggingsformer. Planen har også vektlagt grønne brede korridorer som skal bidra til å myke opp utbyggingsområdet og forbinder nærmiljøanlegg, barnehage og skole på en god måte. Utformingen av delområdene skal skje gjennom utarbeidelse av detaljplaner som skal vise bebyggelse, lekeplasser, fellesareal og andre funksjoner.