English A A A A A

Sveberghallen blir stengt fram til sommeren.

Jobben med å reparere skadene etter vannlekkasjen som skjedde før jul vil ta ca 5 måneder.

Det viser ser at vi har fått vannskade på deler av gulvet i hallen. Dette må rives opp og betonplaten under må tørkes ut. Dette er en tidkrevende prosess. I tillegg har vi fått totalskade på 4 garderober med tilhørende vegger mot hallen. Resterende av garderobene har punktskader som må utbedres, det samme gjelder gangarealer bak garderobene. 

Kulturavdelingen i kommunen går nå sammen med idrettslagene ut og ser om det finnes alternative haller å leie inn for trening og kamper.