English A A A A A
Illustrasjonsbilde av to gutter. Den ene har sparkesykkel, og den andre har sykkel.

Svar på tilbud om barnehageplass

Du kan svare på tilbud om barnehageplass med å sende e-post til oss.

Du kan sende inn svaret på tilbudet til postmottak@malvik.kommune.no. Det holder at du skriver navn på barnet.
Husk at du ikke skal sende sensitiv informasjon, for eksempel personnummer.

For andre spørsmål, se her.