Illustrasjon av tegneverktøy

Ni grupper presenterer sitt arbeid

Studentoppgaver om sentrumsplan på Vikhammer

Presentasjon av studentarbeid i forbindelse med Vikhammer sentrum

Dette er øvingsarbeider høsten 2017 i faget Arkitektur og stedsforming på NTNU. De er laget av førsteårsstudenter innen studieretningene Fysisk planlegging og Eiendomsutvikling der Vikhammer er brukt som utgangspunkt.

En gitt forutsetning er at ny firefeltsveg skal ta gjennomgangstrafikk og at jernbanen over tid legges i tunnel. For å få størst mulig tilfang av ideer, ble studentene oppfordret til å tenke fritt og uten for mange bindinger.

Det er ni grupper som har utarbeidet fire plansjer hver, som forteller hvordan de ser på Vikhammer i dag og hvilke muligheter de ser for seg på sikt. Studentarbeidene ble delt opp i fire faser som startet med en befaring og en stedsanalyse som beskriver hvordan studentene opplever Vikhammer i dag.

I fase to har studentene, med utgangspunkt i stedsanalysen utarbeidet konsepter for hvordan Vikhammer kan utvikles. I den tredje fasen har de valgt ett konsept og planlagt ut ifra det hvordan Vikhammer kan utvikles i fremtiden. I fase fire har de planlagt mer i detalj og sett på hvordan bebyggelse og uterom kan bli på Vikhammer.

Studentene har hatt frie tøyler til å «flytte» om på ting på Vikhammer og stått fritt til å planlegge framtidens Vikhammer slik de ser det.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe en.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe to.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe tre.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe fire.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe fem.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe seks.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe sju.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe åtte.

Her kan du lese forslag til sentrumsplan for Vikhammer fra gruppe ni.