English A A A A A

Strømbrudd i Vikhammer-området

Strømmen er nå tilbake til de fleste beboere på Vikhammer. Det gjenstår en transformator ved Vikhammer Ungdomsshus, men regner med at alle får strømmen tilbake innen kort tid.
Feilen var vanskelig å finne, men er nå under utbedring.