English A A A A A

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap. Dette er kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye bruksområder.

Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primæert utføres for å skaffe ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten et potensielt spesifikt bruksområde.

Anvendt forskning er virksomhet av original kararakter, som utføres for å skaffe ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller bruken av denne.

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring. Denne er rettet mot det å fremstille nye eller å forbedre materialer, produkter eller innretning i vesentlig grad. Det kan også omhandle det å innføre nye eller å forbedre vesentlige prosesser, systemer og tjenester.

 

Undersider i denne seksjonen: