English A A A A A
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2017–2020

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2017–2020

Overordnet mål: Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av befolkningen i 2020.

Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende- og starte nye bedrifter i samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). Gjennom å etablere den beste praksisen for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene skal det legges til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv.

Her kan du lese Trondheimsregionens strategiske næringsplan for 2017–2020.