English A A A A A

Språk, lesing og skriving i Malvik

Denne nettsiden er for deg som jobber med barn og unge, og for deg som er foresatt i Malvik. Ansatte i barnehager og skoler i Malvik kommune skal jobbe med språk, lesing og skriving i det daglige. For å lykkes i arbeidet med barn og elevers språk, er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen. For at barn og elever skal utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet i fagene, må vi arbeide med språk, lesing og skriving i alle sammenhenger og situasjoner.

 


Å gi tilgang til språket

Det er lett å ta noe for gitt
Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye
Språk kan være begynnelsen på noe stort
Språk er lek
Språk er å forstå
Språk er å utforske
Språk er å oppdage
Språk er å uttrykke seg selv.
Å finne sin egen vei
Språk er å delta
Språk er minner
Språk samler oss, for språk er mer enn ord
Språk hjelper oss å mestre
Språk trøster og gir mot
Språket åpner for livslang læring
Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver.
Det vi gjør har betydning for hele livet.

«Språkløyper»

 

 

Her kan du lese strategien