Storbladet og Litjbladet

Storbladet 

  • 25 m²
  • Øvingsrom mindre grupper/ensemble/enkeltpersoner
  • Gitar- og bassforsterker, keyboard, sanganlegg

Litjbladet

  • 18 m²
  • Øvingsrom mindre grupper/ensemble/enkeltpersoner
  • Gitar- og bassforsterker, keyboard, sanganlegg

 Adresse: Maivegen 920, 7550 Hommelvik