English A A A A A

Stor folkevekst i Malvik

Malvik og de andre randkommunene vokser for tiden mer enn Trondheim kommune.

Mens Trondheim kommune hadde en befolkningsvekst på 1,8 prosent i årets første kvartal, var veksten i Malvik kommune 2,6 prosent i samme periode. Det betyr at innbyggertallet i Malvik var 13.193 ved utgangen av kvartalet, og veksten er den nest høyeste av alle kommuner i regionen. Bare Skaun kommune vokser raskere, der veksten i årets tre første måneder var på 2,9 prosent (7.192).

Også Midtre Gauldal (2 %) og Melhus (1,9 %) hadde høyere vekst enn Trondheim, mens Leksvik er eneste kommune i Trondheimsregionen med negativ vekst (- 0,2%).

Se fullstendig tabell og mer informasjon på hjemmesidene til Trondheimsregionen.