English A A A A A
illustrasjon av støy. Tog og støyskjerm.

illustrasjon av støy. Tog og støyskjerm. Wodicka

Støy

Generelt

Befolkningsundersøkelser de senere år viser en sammenheng mellom trafikkstøy og risiko for høyt blodtrykk og hjerteinfarkt . Det er også påvist søvnproblemer, nedsatt konsentrasjon og dårligere skoleprestasjoner hos barn som bor nær stor veitrafikk. Støy fører til stress, og det er sannsynlig at støy kan være medvirkende årsak til økte spenningstilstander i muskulaturen. Støy har også direkte og indirekte sosiale konsekvenser. Alle former for kommunikasjon og samvær mellom mennesker kan forstyrres.

Status

Mange innbyggere i kommunen er plaget av støy. Det er støy fra jernbane, veitrafikk, flytrafikk og industri ( Djupvasskaia, anleggsvirksomhet osv. ). Kommunen mottar mange klager på støyen fra de to miljøbedriftene på Djupvasskaia som håndterer returmetall. Det har også vært klaget på flystøy over Sveberg og tungtrafikkstøy i Vuluveien. Fylkesmannen er støymyndighet, men vi forsøker å løse støysakene så langt råd er lokalt.

Utfordringer

  • Støyproblemene på Djupvasskaia er fortsatt ikke løst. Det er ikke etablert noen støyskjerm mot fylkesveien

  • I Vuluveien foreligger betydelige støyproblemer. Negative helseffekter forsterkes av et samtidig støvproblem og usikker skolevei.