Foto: Selbu kommune

Stig Roald Amundsen innstilles som ny kommunedirektør

Ansettelsesutvalget har enstemmig valgt å innstille Stig Roald Amundsen som ny kommunedirektør i Malvik kommune.

Amundsen er i dag kommunedirektør i Selbu kommune, en stilling han har hatt siden 2015.
50-åringen var i perioden 2011 til 2015 fagsjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Jeg er selvsagt glad og synes det er veldig hyggelig å bli innstilt til jobben som kommunedirektør i min gamle hjemkommune Malvik. Det er en utfordrende og utrolig spennende jobb, noe jeg kjenner godt til i fra samme rolle i Selbu. Selv om jeg trives godt i Selbu med mye spennende på gang, er jeg likevel lysten på en ny utfordring i en noe større organisasjon og kommune, og jeg var ikke i tvil om at jeg ville melde meg på når jobben her ble ledig, sier Amundsen.

Amundsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i selskapsrett og kommunalrett, og er bosatt på Hell.

- Malvik er en attraktiv kommune der det skjer mye og selv om det også byr på utfordringer oppfatter jeg at det gjøres mye bra og at kommunen er i god utvikling! Jeg er veldig motivert for å bli en del av et allerede godt lag og gjøre mitt for at vi sammen kan ta ytterligere steg og skape en best mulig samfunnsutvikling i Malvik fremover. Jeg takker ansettelsesutvalget for den tilliten dere her har vist meg, jeg ser nå frem til kommunestyrets behandling av innstillingen.

Bred bakgrunn og kompetanse

Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen, og ansettelsesutvalget har hatt en grundig ansettelsesprosess med rekrutteringsselskapet Visindi.

- Ansettelsesutvalget er glad for å se at vi fikk mange gode kandidater til stillingen, og Visindi har sørget for en profesjonell og god gjennomføring av prosessen, sier ordfører og leder av ansettelsesutvalget, Trond Hoseth.

- Vi har gjort en grundig vurdering av både kandidatenes bakgrunn og de er målt mot de krav som har blitt stilt i prosessen. Det henger også nøye sammen vurderingen av hvilke utfordringer Malvik kommune står overfor. Ansettelsesutvalget vurderer at Amundsen kan vise til en bred bakgrunn og kompetanse, og har god motivasjon for stillingen. Utvalget mener Amundsen vil kunne starte arbeidet som kommunedirektør med full kraft ved tiltredelse og det er et enstemmig utvalg som innstiller ham, sier Hoseth.

Kommunestyret har tidligere bestemt at administrasjonens leder skal ha tittelen kommunedirektør, og erstatter dermed tittelen rådmann. Endringen skjer i samsvar med kommuneloven.

Dersom kommunestyret vedtar å ansette Amundsen, erstatter han Carl-Jakob Midttun. Midttun var rådmann fra 2016 til august 2021, fram til han ble ansatt som fylkesdirektør i Trøndelag fylkeskommune. Jens Berget har vært konstituert rådmann i Malvik kommune, fra 1. september 2021.

Innstilligen fra ansettelsesutvalget skal behandles i ekstraordinært kommunestyremøte 25. oktober.