Sterk fremgang på Kommunebarometeret

Malvik kommune har avansert fra 137. til 85. plass på Kommunebarometeret.

Det er Kommunal Rapport som i år for tredje gang publiserer Kommunebarometeret, en sammenligning og rangering av landets kommuner, basert på ikke mindre enn 108 nøkkeltall fra Statistisk Sentralbyrå.

Kommunene vurderes ut fra blant annet grunnskole, pleie- og omsorgstjenester, barnevern, barnehage, helse, kultur, saksbehandling, økonomi og flere andre sektorer – og det gis karakter fra 1-6 innenfor hver enkelt sektor.
I fjor hadde Trøndelag fire kommuner blant de ti beste i landet, men i år er 15. plassen til Høylandet den beste for vår landsdel. Redaktør Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport sier til Adresseavisen at alle blant de 50 øverste kan regnes i Norgestoppen.
I Trondheimsregionen er det kun Skaun og Klæbu som kommer blant de 50 første, men både Trondheim og Malvik følger hakk i hæl med henholdsvis 65. og 85. plass. For Malvik kommune er det dessuten ekstra gledelig at årets resultat er en kraftig forbedring fra fjoråret.
Lom kommune i Oppland blir av Kommunal Rapport kåret som Norges beste kommune.
 
Her er resultatene for kommunene i Trondheimsregionen:
KOMMUNE        2012      2011
Skaun                  24           7
Klæbu                 46           167
Trondheim         65           72
Malvik                 85           137
Melhus               187         117
Stjørdal         265       65