English A A A A A

Stenging av Selbuvegen

I forbindelse med rehabilitering av overvannsledninger og sluk blir Selbuvegen stengt fra 22.11.11

Malvik kommune og Statens Vegvesen skal i samarbeid rehabilitere overvannsledninger og sluk i Selbuvegen på sterkningen Selbuvegen 7 - 13. I den forbindelse er det behov for å stenge Selbuvegen mellom innkjøringen til Rådhuset og til kryss Selbuvegen/Gammelløfta . Omkjøring for småbiler via Gammelløfta. De som skal til Movegen må kjøre om Maivegen og Reidar Jenssens gate. Større kjøretøyer og utrykningskjøretøyer kan passere anleggsområdet. Det settes ut vakter for dirigering av trafikken. Selbuvegen lysreguleres forbi anleggsområdet om natten.

Vegen stenges tirsdag 22/11-11 kl. 07.00. Varigheten på stengingen av Selbuvegen er usikker. Arbeidene vil foregå mellom kl. 07.00 og 22.00.
 
For info kan Vegtrafikksentralen kontaktes på tlf 175.