Vegvesen logo

Stenger E6 i Malvik for asfaltering

E6 mellom Reitan og Hommelvik i Malvik kommune stenges kvelds/nattestid i tre uker pga. asfaltering. Kun en kjøreretning er stengt om gangen, så det er mulig å komme seg til og fra Stav hotell og Sveberg.

 

Omkjøring blir skiltet via fv. 950 gjennom Hommelvik. Vegvesenet ber alle følge med på endringer i kjøremønsteret.
Stengetiden er fra kl. 20.30 til kl. 06:00 i ukedagene.

Oppsummert:
Mandag -torsdag stengt fra 20:30 - 06:00
Fredag morgen til søndag kveld er det ingen asfaltarbeid.
Søndag kveld starter ikke arbeidet før kl. 22.

Arbeidet starter kl. 22 søndag kveld 31. mai og varer i tre uker.