Bilde av Stavsjøen vinterstid, sett mot bryggen og gapahuken

Stavsjøen

Området gir muligheter for mange gode aktiviteter for store og små, og ble i 2015 stemt fram som det mest populære turområdet i kommunen av kommunens innbyggere.

Stavsjøområdet brukes av mange innbyggere og besøkende til trening, mosjon, søndagstur og rekreasjon. Rundt sjøen er det mange fine områder for opphold og rasting. Runden rundt Stavsjøen er omlag 4,5 kilometer. Ved området nærmest parkeringsplassen finner du en gapahuk og brygge satt opp av Malvik jeger og fiskeforening som fritt kan benyttes av besøkende.

Stavsjøen er også populær som skøyteis om vinteren når forholdene ligger til rette, og den er populær å padle på om sommeren. Stavsjøen er en fin inngangsportal til andre områder Malvikmarka.

Stavsjøen ligger omlag seks kilometer fra Hommelvik sentrum, med avkjøring fra E6 på Sveberg.

Malvik kommune har sammen med fagmiljøet i Midt-Norge samarbeidet om overvåkning av den truede amfibiearten stor- og småsalamander ved Stavsjøen. Her finner du også Sveberg salamanderpark som gir gode læringsmuligheter for skoleelevene i kommunen.