English A A A A A

Status nærmiljøanlegg Saksvik skole 01.10.2014

Fase 1 av nærmiljøanlegg ble ferdig høsten 2013, som inkluderte lekeapparat ved Utsikten og Solsikken.

SAM_0385.jpg  SAM_0387.jpg

 

1 . Fase 2. kunstgress bane 7 er og allidrettsflate

     Oppstartsmøte uke 37.

     Fremdrift er grunnarbeid og utskifting av masse høsten 2014. ( væravhengig)

     Ferdigstillelse medio mai 2015 – på våren legges toppdekke og gjerder/ferdigstillelse samt allidrettsflata

 

2. Fase 3. Atriet ved storskolen og utskifting og forbedring av skolegård ved storskolen

     Dette er orientert om i utvalg for oppvekst og kultur – september 2014

     Budsjettbehandling 2015 samt politisk beslutning mangler før dette kan initieres i 2015