Status etter stormen "Ivar"

Mange trær har falt ned over linjer og veier. Deler av kommunen har vært uten strøm i korte og lengre perioder, og noen er fortsatt uten strøm. Deler av taket på Vikhammer senter har blåst av

 

Det er ingen alvorlige skader som er rapportert, og nødnettet har fungert tilfredsstillende.

Teknisk vakt

  • Deler av kommunen har vært uten vann pga strømmangel.
  • Pumpestasjoner har ikke fungert, og veier er sperret på grunn av trefall

Skole og barnehage

  • Sveberg skole og SFO holdes stengt i dag på grunn av strømutfall. Alle foreldre er varslet via SMS system.
  • Mostadmark barnehage holdes stengt pga strømutfall og at mobil- fasttelefonnettet ikke fungerer. Barna flyttes ned til Hommelvik og Grønberg barnehage.

Helse og omsorg

  • Malvik sykehjem var uten strøm deler av kveld og natt. Nødstrøm ble koblet inn og har fungert tilfredsstillende. Strømmen kom tilbake ca kl 05.00
  • Hjemmesykepleien rapporterer at ingen alvorlige hendelser hendt. Noen brukere har hatt utfordringer pga mangel på strøm. Forholdsregler tatt for ansatte som har vært ute i oppdrag, og i forbindelse med bilkjøring.
  • På bo- og servicesentrene har det vært noen praktiske spørsmål på grunn av mangel på strøm.