English A A A A A

Statlig sikring

Målet med statlig sikring er å sørge for at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen.

Det er mange ulike måter å legge tilrette på. I Malvik har vi fokus på å tilrettelegge for at flest mulig av innbyggerne skal kunne bruke områdene.

Kommunene har hovedansvar for tilretteleggingen for friluftsliv. I dette arbeidet har vi også mange samarbeidspartnere og støttespillere. Miljødirektoratet er en av disse støttespillerne. Miljødirektoratet samarbeidet med kommuner og friluftsråd om statlig sikring. For kommunen er det viktig å understreke at sikringsordningen er en viktig ordning som gir kommunene muligheten til å tilrettelegge for tilgjenglighet for befolkningen.

Noen områder kan være relativt urørte, eller de kan være tilrettelagte med for eksempel bålplasser, brygger, stier, toalett, informasjonstavler, søppelstativ, bord og benker.

Mange av friluftslivsområdene er også tilrettelagte for funksjonshemmede, dette er også tilfelle på Flatholman. Her er blant annet parkeringsplasser plassert i umiddelbar nærhet til friluftsområdet.I alle prosjektene med statlig sikring har fokuset på universell utforming og tilgjengelighet vært viktig. Les også om universelt utformede friluftsområder i Malvik.