4872789_2684070

Stasjonsvegen 20

Stasjonsvegen 20 er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 24 leiligheter til langtidsleie og 2 rom til avlastntnigsbrukere. Beboerne med varierende bistandsbehov leier leilighet av kommunen og innreder denne selv. På fellesområder gis tilbud til felles måltider, sosialt samvær og ulike aktiviteter.

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Virksomhetsleder:

Åshild Johansen

E- post: ashild.johansen@malvik.kommune.no 

Telefon: 73 97 22 56/ 90 59 40 63

 

Avdelingsleder:

Grethe Berg Forbord
E-post: grethe.berg.forbord@malvik.kommune.no
Telefon: 953 65 627

 

Vaktrom 1. etg og sokkel: 
Telefon: 73 97 32 90

Vaktrom 2. etg:
Telefon: 73 97 32 91  

 

Besøksadresse

Stasjonsvegen 20

7560 VIKHAMMER