English A A A A A
4872789_2684070

Stasjonsvegen 20

Stasjonsvegen 20 er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 24 leiligheter til langtidsleie og 2 rom til avlastntnigsbrukere. Beboerne med varierende bistandsbehov leier leilighet av kommunen og innreder denne selv. På fellesområder gis tilbud til felles måltider, sosialt samvær og ulike aktiviteter.

 

KONTAKTINFORMASJON

Vaktrom 1. etg og sokkel: 
Telefon: 73 97 32 68

Vaktrom 2. etg:
Telefon: 73 97 32 81

 

Virksomhetsleder:

Åshild Johansen

E- post: ashild.johansen@malvik.kommune.no 

Telefon: 73 97 22 56/ 90 59 40 63

Avdelingsleder:

Kjersti Skansen
E-post: kjersti.skansen@malvik.kommune.no 
Telefon: 911 54 854

 

 

Besøksadresse

Stasjonsvegen 20

7560 VIKHAMMER