English A A A A A

Startlån

Startlån er en låneordning som forvaltes og bevilges av kommunen. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde denne.

Startlån kan gis til:
 

  • kjøp av helårsbolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Her fnner du lenke til elektronisk søknadsskjema.