English A A A A A
Gjedde i Foldsjøen

Spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag

Fremmede fiskearter sprer seg i vann og vassdrag i Trøndelag. I Malvik kommune var det i 2019 gjedde i 13 ulike vann. I Trøndelag var det totalt 61 vann. Spredning av uønskede fiskearter blir ansett som et svært alvorlig miljøproblem i mange land.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) publiserte nylig en oversikt over spedning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag. I Malvik kommune var det i 2019 registrert gjedde i 13 ulike vann. De fleste ligger i Sagelvavassdraget og øvre deler av Homlavassdraget.

Tabell over vann i Malvik med gjedde - 2019

Les mer om spredning og bekjempelse av gjedde i Hestahagen sin artikkel her.